Tükromata üzlet szabályzata

1. § Általános információk

1. Tükromata.hu. üzletet a Drukarnia Piga.pl Sp. z o.o. cég vezeti, statisztikai számjele (REGON): 243492288, cégjegyzékét vezető bíróság: KATOWICEI KATOWICE-KELET KERÜLETI BÍRÓSÁG, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás VIII. Gazdasági Főosztálya, cégjegyzékszáma: KRS 0000493662.
2. A jelen szabályzat meghatározza a szolgáltatás használatának feltételeit. A felhasználó köteles a szabályzatban foglaltakkal megismerkedni, a vásárlásával annak elfogadását igazolja.
3. Tükromata.hu és a vevők között megkötött szerződésből eredő minden viszonyra az általános kereskedelmi feltételek érvényesek. Eltérések csak akkor kerülnek elbírálásra, ha azokat az Eladó és a Vevő között írásos formában rögzítették vagy a jelen kereskedelmi feltételekben kerültek meghatározásra.
4. Megrendelés során a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy teljes és a valóságnak megfelelő személyes adatait adja meg. Hamis adatok szolgáltatása esetén a vevő felelősséggel tartozik az abból eredő károkért.

2. § A szerződés megkötése

1. Tükromata.hu által interneten vagy más médiában bemutatott képek és más termékek nem minősülnek kereskedelmi ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv 534. cikke értelmében, csupán meghívást jelentenek a vevő számára a vételi ajánlat előterjesztésére. A vételi ajánlatok benyújthatók a Tükromata.hu honlapon keresztül on-line űrlapok formájában vagy írásban az e-mail címre.
2. Az internetes üzletben leadott megrendelés egyenértékű az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó akarat kifejezésével a jelen szabályzatban és a megrendelésben meghatározott feltételek mellett.
3. Megrendeléskor a vevő köteles a megrendelés teljes ellenértékét figyelembe venni. A szolgáltatásban megadott összes ár bruttóár, mely 23%-s ÁFA-t tartalmaz és a postázási költséget nem foglalja magában.
4. Az Eladó fenntartja a jogát arra, hogy megtagadja a szolgáltatás nyújtását és a megrendelés teljesítését, ha a termékek jogellenes, erkölcstelen vagy a társadalmi együttélés szabályaival ellentétes tartalmakat foglalnak magukban. Az üzlet fenntartja a jogát az ajánlatban szereplő áruk árainak, valamint a megrendelt cikkek szállítási költségeinek módosítására.

3. § Fizetés

1. Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o. az áruk és szolgáltatások adóztatásáról szóló, 2004. március 11-i törvény (kodifikált szöveg: Jogi Közlöny) rendelkezéseinek megfelelően minden egyes megrendelés elektronikus formában HÉA számlát állít ki: 2011-es jogszabályok 177 pont. 1054) valamint a pénzügyminiszternek a számlák kibocsátásáról szóló, 2013. december 3-i rendelete (Jogi Közlöny ( 2013-as évi jogszabály. 1485 jogcím). A HÉA-kulcsban foglalt adatok megegyeznek a vevő által online megrendelés esetén a megrendelőlapon megadott adatokkal. Az ajánlatkérő és a HÉA-számla adatai eltérhetnek. Ezeket az adatokat a Vevőnek meg kell adnia, a internetes üzletben történő szerződés benyújtása esetén. Az ügyfélnek a hatályos rendelkezéseknek megfelelően joga van arra, hogy Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy. Elküldje a számlát, amit a fenti rendelkezéseknek megfelelően állítottak kipapír alapon az ilyen kérés elküldésével az e-mail címre: info@tukromata.hu vagy hagyományos postai küldeményként a levelezési címre: Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

2. A megrendelések kifizetésére az alábbi formákban van lehetőség:
- előre fizetés hagyományos bankátutalással, PayU és PayPal közvetítésével
- készpénz az utánvételes küldemény formájában
3. Az Eladó fenntartja a jogát arra, hogy bizonyos fizetési módokat elfogadja vagy megtagadja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az utánvétes fizetés összege nem haladhatja meg az 51.555 HUF. Ezen összeg feletti megrendeléseket a teljesítés megkezdése előtt teljes egészében ki kell fizetni.

4. § Szállítás

1. A termékeket Lengyelországból szállítjuk

2. Ha az illetéket felszámítják, annak költségeit a vevő állja

3. A megrendelt termékek futárcég közreműködésével kerülnek kiküldésre.

4. A teljesítési határidő kezdetének a megrendelés teljesítésre való felvételét igazoló e-mail megküldése minősül. Ez a megrendelésre vonatkozó komplett információk megérkezése után következik be. A teljesítési határidő minden alkalommal a termék kártyáján szerepel a megrendelés során. Ehhez hozzá kell adni 1-3 munkanapot a futár számára.

5. A szállítási költségek külön kerülnek felszámításra minden megrendelésnél és a konfigurációs programban találhatók.

5. § Szállítás során történő sérülések

1. Futártól való átvétel során a vevő köteles a küldemény állapotát ellenőrizni. Ha megállapítja, hogy a tartalom sérült vagy láthatók a felbontás nyomai, ne igazolja a küldemény átvételét és kérje meg a futárt a kárfelvételi jegyzőkönyv elkészítésére.

2. A Vevő köteles az Üzletet a sérült küldemény kézbesítésének kísérletéről minél hamarabb tájékoztatni.

6. § A felelősség korlátozása

1. Az Eladó nem vállal felelősséget az internetes Üzlethez való állandó hozzáférés kimaradásáért és a rendszer működési sebességéért, illetve a megrendelés során felmerült műszaki és elektronikus hibákért, ha azoknak az oka olyan tényezők, amiket az üzlet nem befolyásolhat.

7. § Szerződéses feltételektől való elállás joga

7.1. A mohával díszített képek és a személyre szabott termékek nem tartoznak a szerződéstől való elállás jogkörébe.

Szerződéstől való elállás joga

8. § Reklamációk

1. Az Eladó a kínált termékekre 24-hónapos garanciát vállal. Ez az időszak a termék Vevő részére történő leszállítás napjától kezdődik.
2. Az Eladó rendelkezésre bocsátja a termék szerelési utasítását.
3. A szolgáltatás és a szerződés meg nem egyezése esetén a Vevő köteles azt haladéktalanul írásban a következő e-mail címen reklamálni: info@tukromata.hu
4. Az Eladó köteles a reklamációt annak érkezésétől számított 14 napon belül elbírálni.
6. Annak elismerése esetén, hogy a leszállított áru nem felel meg a szerződésnek, azaz az értékét vagy hasznosságát csökkentő hiba van benne vagy nem komplett állapotban került kiadásra, a vevő jogosult követelni a termék szerződésnek megfelelő állapotba való hozatalát díjmentes javítás útján, a termék cseréjét egy újra, vagy ha erre nincs lehetőség – a megrendelés címén kifizetett eszközök visszatérítését.
7. Az Eladó jogosult a Vevőtől a hibás termék visszatérítését követelni.

9. § Záró rendelkezések

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai, vagy az internetes szolgáltatásokra és üzletekre vonatkozó egyéb jogi szabályozások az irányadók.
2.Tükromata.hu fenntartja a jelen Szabályzat módosításának jogát.